Visie en missie

Mijn levensvisie

Elk mens wordt geboren uit een bron van levende energie.
Gedurende je leven kan je energie zich als een spiraal opwaarts en neerwaarts bewegen.
Zit je goed in je vel dan levert je dat energie op; zit je niet goed in je vel dan draait je energiespiraal langzaam neerwaarts
Wat zijn oorzaken van deze neerwaartse energiespiraal?
Vanuit je opvoeding of de cultuur waarin je bent grootgebracht, ontstaan door lastige gebeurtenissen emotionele beschadigingen. Deze gebeurtenissen vergeet je het liefst zo snel mogelijk. Ze worden verdrongen om zo goed mogelijk te kunnen overleven. Zo ontstaat ieders perceptie met een eigen emotionele werkelijkheid. Toch zijn deze gebeurtenissen de leermomenten in je leven. Op zeker moment is de tijd aangebroken dat verdrongen emoties lichamelijke of psychische klachten gaan creëren, als teken om deze ‘herinneringen’ te verwerken. Bewustwording en verwerking van deze emotionele werkelijkheid brengt acceptatie van je levensomstandigheden. Je hebt daarin een keuze: Ga je je levensomstandigheden ten goede veranderen of blijf je in de slachtofferrol? Je eigen bijdrage aan je leven bestaat na het accepteren van je levenslessen uit het scheppen van een positieve invulling. Daar word je zelf en de wereld om je heen beter van. Ook omgevingsfactoren hebben de laatste jaren in onze digitale wereld een grote invloed op de gezondheid en ons energieniveau. Ook hiermee bewust omgaan geeft je meer grip op je werkelijkheid.

Mijn spiritualiteit en missie

Elk levend wezen is een expressie van de levende energie. Lichaam en geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar voortdurend. De mens is de levende verbinding tussen hemel en aarde. We zijn een wonder van de schepping. Wanneer wij, mensen, uitdrukking geven vanuit ons hart en onze ziel aan wat de hemel en de aarde ons aanreiken dan zijn we scheppend bezig vanuit onze eigen kwaliteiten en krachten aan ons eigen levensverhaal. Respect voor ieder zijn eigen manier van leven is van levensbelang.

Mijn missie is te leven vanuit mijn hart en mijn kracht en zoveel mogelijk mensen te coachen om die eigen krachten op te sporen en te gebruiken. Het levens- en werkplezier zal toenemen naarmate je meer accepteert wie je bent en wat je wel en niet kunt. De keuze maken voor jezelf en wat je wilt, maakt dat je  op eigen kracht verder kunt. Ieders eigen bijdrage aan het leven en aan de aarde zal daardoor toenemen.

Avontuur

Dit werken met en vanuit jezelf is een speurtocht, waardoor je bij zaken terechtkomt die je niet had verwacht of niet had kunnen bedenken. Het is een avontuur: verrassend en misschien ook spannend. Het belangrijkste is om de kwaliteit van je leven en je werk in jouw omstandigheden te verbeteren. Je kunt het leven niet veranderen. Je kunt alleen jezelf veranderen en leren omgaan met alles wat om je heen gebeurt. Dat zal uiteindelijk wel verandering opleveren, maar hoe? Dat zal de tijd leren.