Stralingsadvies

Stralingsgevoeligheid

Electromagnetisch en hoogfrequente straling van draadloze communicatie oftewel electrosmog wordt een steeds grotere bedreiging voor onze gezondheid.  
De vele straling waar de mens aan bloot wordt gesteld door o.a. steeds meer electronica, dect telefoons, mobiele telefoons, masten (o.a UMTS) en routers (draadloze lap-tops).straling 1

Deze straling verstoort de celcommunicatie in het lichaam die zeer belangrijk is voor het verloop van alle levensprocessen. De electro-magnetische en vooral de hoogfrequente straling heeft o.a. een schadelijke invloed op de bloedhersenbarrière, de rode bloedcellen en het functioneren van de hypothalamus (hersenen). De hypothalamus heeft een belangrijke functie in de regulatie van het hormoonsysteem.

Meten = Weten: Stralingsanalyse Personen of Stralingsanalyse woning:

Je kunt bij praktijk Op eigen kracht een Stralingsanalyse Personen/ Evit test  aanvragen:  Een stralingsanalyse geeft een overzicht van 18 soorten straling van aardstraling , 50 Hz en hoogfrequente straling. Als er stralingsbelasting is kun je hier ook Flowwdrops of Radiation Remedy kopen om je op te schonen. Om stralingsvrij te blijven zijn beschermende technieken te koop.

De kosten zijn vanaf 30-03-2018  33 euro voor een eenmalige test . Een herhalingstest kost 22 euro. Een drievoudige test  met coaching op ontgiften van en beschermen tegen kost 66 euro. U krijgt de uitslag per mail thuisgestuurd (geanonimiseerd i.v.m. de privacywetgeving). Een telefonisch consult volg dan met de uitleg.

Een stralingsanalyse woning kun je via deze praktijk aanvragen.

De mens gevoelig voor straling Het menselijk lichaam is gevoelig voor elektriciteit omdat het zelf hiervan gebruik maakt. Dit wordt wel het menselijk elektrisch veld genoemd. Alle zenuwbanen verwerken prikkels in de vorm van meetbare millivolts energie. Deze geleiding en signaaloverdracht maakt dat de maag reageert op voedsel, dat je je hand wegtrekt van een hete kachel enzovoorts, enzovoorts.
Het is feitelijk niet meer dan logisch dat mensen gevoelig zijn voor alle vormen van elektriciteit en magnetische velden. In verreweg de meeste gevallen kan een gezond lichaam prima de meeste elektrische prikkels verwerken. Hoewel: 220 Volt zet je niet op je vingers, dat doet zeer.
Maar wat nu als je voortdurend een beetje krijgt toegediend? Hoe reageer je op de langere termijn in deze wereld die niet meer draadloos kan functioneren.

Dat is nu precies hetgeen de test op stralingsbelasting helder maakt. Hoe gevoelig en hoe belast het lichaam is door straling afkomstig uit de aarde, van elektrische apparaten of straling draadloze communicatie als wifi.

Algemene definities verschillende soorten straling

1. Aardmagnetisch veld: Het veld van en dat door en in de aarde aanwezig is. Elektriciteit die van Noord naar Zuidpool loopt en visa versa, wateraders en leylijnen. Al deze vormen vatten we samen onder de noemer belasting vanuit de Geopathie.

2. Magnetisch veld: Een veld van energie opgewekt door magneten, vergelijk dat met de productie van warmte als je beide handen wrijft.

3. Laagfrequente velden: Dit zijn opgewekte velden door apparaten al dan niet met behulp van wisselstroom [metro] of met behulp van magneten [de elektromotor]

4. Hoogfrequente velden Dit zijn opgewekte velden veroorzaakt door apparaten met een hoger frequentie bereik. Te denken valt de mobiele telefonie, de DECT telefonie, hoogspanning enzovoorts.

5. Radioactiviteit: Deze vorm van straling is het meest bekend vanwege het gebruik van de atoombom in 1945, de ramp in Tsjernobyl in 1986 en onlangs Fukushima in 2011. Radioactiviteit is ioniserende straling die een verbrandende werking heeft op het lichaam. In kleine doseringen wordt radioactieve straling gebruikt tijdens scans in de geneeskunde en bij de tandarts met röntgenfoto’s.

 

Mogelijk stralingsgerelateerde klachten

Chronische vermoeidheid, therapieresistentie, stress, jeuk, hoofdpijn, oorsuizen, buikpijn, huiduitslag, concentratieproblemen, lusteloosheid, Hyperactiviteit (ADHD), psychische problemen, duizeligheid, misselijkheid, algemene onbehaaglijkheid. Kortom: als je klachten hebt die je niet kunt plaatsen of oplossen dan kan er een stralingsbelasting zijn.

Stralingsanalyse

Wanneer weet je of je stralingsbelast bent? Door een stralingsanalyse te laten maken.

Hoe organiseer ik een stralingsanalyse? Je kunt een persoonlijke afspraak in de praktijk maken of via het contactformulier een aanvraag doen voor een wangslijmtest.

 

Behandeling stralingsbelasting

Behandeling Is gelukkig goed mogelijk. Met biotechnologie heeft Floww een oplossing gevonden voor stralingsbelasting. Deze oplossing bestaat uit een ontgiftingsprogramma,  gecombineerd met persoonlijk toegepaste beschermende  Floww techniek, met de omvorming van piekbelasting van  computer en mobiele telefoons, TV en computers. Er is een  Floww set Woning die het hele huis omvormt tot een natuurlijke frequentie en een Office set voor kantoor. Meer informatie opvraagbaar via het contactformulier. Een natuurlijk Flowwveld draagt de frequentie van natuurlijke omstandigheden als bos, zee, strand.

Je vindt hieronder een aantal maatregelen die je zelf kunt treffen om minder met straling in contact te zijn.

10 Floww tips om bewuster met straling om te gaan: thuis en op je werk

De hoeveelheid elektromagnetische straling waar w ij dagelijks aan bloot worden gesteld is vele malen hoger dan ca.
10 jaar geleden. Dit wordt met name veroorzaakt doordat draadloze communicatietechnologie, zoals gebruikt voor
onze mobiele telefoon en draadloos internet, steeds meer met ons dagelijks leven verweven is geraakt. Op dit moment
is echter nog niet bekend of deze relatief nieuwe technologie veilig is omdat deze is ingevoerd zonder dat de langetermijneffecten
bekend zijn. Vermoedelijk pas tussen 2020 en 2030 zullen de gevolgen van langdurige blootstelling hieraan bekend worden.
Bijna niemand wil de vrijheid die de mobiele telefoon en het draadloze internet biedt opgeven, maar aangezien niet
bewezen is dat deze vorm van elektromagnetische straling veilig is, lijkt enige preventie op zijn plaats.
Bewust omgaan met straling: 10 stralingsverminderende tips: Feeling better in a wireless world

TIP 1
Houd tijdens het telefoneren met een mobiele telefoon of een snoerloze huistelefoon (de zgn. DECT-telefoon) de telefoon
niet tegen het oor. In de gebruiksaanwijzing van elke mobiele telefoon staat dat er een afstand van minstens
15 mm moet zijn tussen de telefoon en het oor. Gebruik de speaker functie of maak gebruik van een headset. Er zijn
ook stralingsarme DECT-telefoons te koop1. Deze zenden enkel als er gebeld wordt, in tegenstelling tot een normale
DECT-telefoon die de hele dag ‘straalt’. De ouderwetse telefoon aan een draad is de meest stralingsarme beloptie. Het
is af te raden een mobiele telefoon direct op het lichaam te dragen, zoals ook de lezen is in een Belgische voorlichtingsfolder
voor jongeren van de gemeente Watermaal-Bosvoorde 2.
TIP 2
Leg een GSM niet onder het kussen of op het nachtkastje: het kan de slaap verstoren.
Wilt u toch gebruik maken van de wekkerfunctie, zet de telefoon dan op vliegtuigstand.
Op deze manier wordt hij stralingsarm omdat er geen contact meer wordt gezocht met
een zendmast. Een bijkomend voordeel is dat de slaap niet verstoord wordt door binnenkomende
berichtjes.
TIP 3
Zet de draadloze modem (wifi) elke avond uit. Een optie is om over te stappen op een eco-wifi 3: deze zendt enkel op het
moment dat het gebruikt wordt terwijl een normale wifi-router 24 uur per dag ‘straalt’. Ook kan de eco-wifi zo ingesteld
worden dat hij met minder vermogen zendt. Internet via draad is het stralingsarmst en het heeft als bijkomend voordeel
dat het sneller, betrouwbaarder en qua privacy veiliger is dan wifi. Wees je ervan bewust dat ook andere apparaten in
huis kunnen werken met draadloze technologie zoals de draadloze printer, het alarm-systeem of de game-computer.
TIP 4
Zet alle apparaten die niet meer gebruikt worden uit, in plaats van in de stand-by modus. Apparaten in de stand-by
stand gebruiken niet alleen stroom, maar creëren ook een elektromagnetisch veld.
TIP 5
Feeling better in a wireless world
Plaats de wekkerradio minimaal drie meter van het hoofd af. Veel wekkerradio’s geven net als de DECT-telefoon een
pulsatie de kamer in. Alternatieven zijn een wekker op batterijen of een opwindbare wekker.
TIP 6
Verwijder zoveel mogelijk het metaal uit uw bed. Waterbedden, ijzeren veren in het matras en dynamo’s om het matras
te stellen veroorzaken een magneetveld en kunnen op den duur de diepe nachtrust verstoren.
TIP 7
Slaap niet met uw hoofd tegen een muur waaraan een radiator hangt, of waar aan de andere kant van de muur zich een
computer, wifi-router of DECT-telefoon bevindt. Elektrische bedrading en stekkerdozen onder het bed veroorzaken
eveneens magneetvelden die de diepe slaap negatief kunnen beïnvloeden. Hetzelfde geldt voor een elektrische deken.
TIP 8
Neem geen slimme meter of U kunt uw slimme meter uit laten zetten. De slimme meter is een digitale meter die automatisch aan uw energieleverancier
doorgeeft hoeveel gas en elektriciteit u verbruikt. Dit gebeurt middels draadloze technologie. U kunt deze
draadloze functie uit laten zetten door uw netbeheerder.
TIP 9
Radicaal maar werkzaam: zet ’s nachts de hoofdschakelaar uit of alle groepen, behalve die waar de koelkast op staat.

Tip 10: keuze voor LED-lampen is een energiebesparing, maar LED geeft meer de straling af dan halogeen of gloeilamp.