School voor Spiritueel leven

School voor Spiritueel leven

Ben je op zoek naar persoonlijke wijsheid?  Doe dan mee aan de School voor Spiritueel Leven: een tweejarig interactief programma bewustzijnsontwikkeling in Gendringen. Met je eigen- wijsheid neem je je plek in deze wereld beter in en vergroot je de levensintensiteit.  Spiritueel leven is de meest denkbare praktische manier van in het leven staan….. omdat het je leert voor alles in je leven verantwoording te nemen en op te houden oorzaken buiten jezelf te plaatsen”.  Aandacht creëert werkelijkheid. Geef je aandacht aan je angst, dan creëer je angst. Geef je aandacht aan een plan, een doel of een waarde , dan ben je al op weg dit te verwerkelijken.

Meer informatie:  http://www.schoolvoorspiritueelleven.nl/

De SSL omvat een traject van 1,5 jaar om je manier van leven dusdanig te onderzoeken dat je er meer vat op krijgt. De intentie is het besef dat jij regisseur bent van je eigen leven en ook verantwoordelijk bent voor het creëren van je eigen werkelijkheid. Je kunt een ander niet meer de schuld geven van jouw onvrede. Je gaat zelf op pad. Onderzoek geeft inzicht. Inzicht biedt de keuze tot verandering voor een beter welzijn. De SSL ondersteunt dit proces vanuit oefeningen op lichaamsbewustzijn, onthaasting en gerichte aandacht om dan te ontdekken dat je wereldbeeld veel groter is dan je altijd hebt aangenomen. Je potentie groeit en verwondering is je deel. Bijeenkomsten 1 x per 3 weken op maandagavond. Start 10 oktober 2016. Informatie graag per mail info@praktijkopeigenkracht.nl of telefoon: 0315-685360

Helaas heeft de SSL zich opgeheven.