Floww stralingsdeskundige

Het gezondheidsgeheim van de 21ste eeuw: Bewust omgaan met straling

  • Meer rust
  • Minder stress
  • Beter slapen

Over straling

Je ziet het niet, ruikt het niet en proeft het niet maar straling is overal. Wanneer u mobiel belt, internet, televisie kijkt, de babyfoon gebruikt of eten in de magnetron verwarmt. Zelfs wanneer u slaapt wordt u omringd door straling afkomstig van wifi, elektrische apparaten en nachtelijke mobiele communicatie. Onderzoeken tonen aan dat dit negatieve effecten kan hebben op onze gezondheid. Instanties als de Wereldgezondheidsorganisatie en Raad van Europa adviseren dan ook mensen om bewust met straling om te gaan.

Stralingsbronnen in woning

Met name in onze woningen zorgt een opeenstapeling van apparaten zoals tablets, computers, de draadloze huistelefoon, maar ook de babyfoon, wekkerradio, magnetron en slimme meter, dat we continu aan straling worden blootgesteld. Vierentwintig uur per dag, 365 dagen per jaar.

Uit onderzoeken blijkt dat al die stralingsbronnen van invloed  zijn op ons welzijn met niet te verklaren klachten als slaapproblemen, chronische vermoeidheid, hoofdpijn, concentratie-problemen, oorsuizen en hyperactiviteit.  Uw woning kan dus ongemerkt een stressvolle omgeving zijn.  Vooral kinderen zijn gevoelig voor straling en hebben steeds meer klachten als onrust, moe, rusteloosheid, buikpijn en slaapproblemen. Jongeren met een burnout   zijn ook geen uitzondering meer.

Stralingsanalyse Woning/ electroVitality/eVit

Een beproefde methode om bewust met straling om te gaan is een ‘Stralingsanalyse’ van uw woning. https://www.livingearth.nl/

Bij een ‘Stralingsanalyse woning’ meet een professionele stralingsbioloog met wetenschappelijk, technische meetapparatuur wat de stralingsbronnen zijn, hoeveel straling ze afgeven en vergelijkt deze met de voorzorgs- en standaardnormen. Tevens krijgt u inzicht in hoeveel straling er van omringende woningen, gebouwen en zendmasten uw huis binnenkomt.

De stralingsbioloog geeft tijdens de meting praktische tips hoe u zelf eenvoudig de straling in huis kunt verminderen. Ook krijgt u advies hoe u de aanwezige straling positief kunt gebruiken. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om met een slimme technologie de aanwezige straling om te zetten in frequenties die van oorsprong voorkomen in de natuur.

Bewust omgaan met straling begint dus met een ‘’Stralingsanalyse’’ van u zelf en uw woning. Voor meer rust, minder stress en beter slapen.

In onze draadloze communicatiewereld met een groeiend aantal zendmasten is stralingsbelasting is een groeiende omgevingsfactor.  Onze huizen zijn steeds beter geïsoleerd en we zijn niet meer op een natuurlijke manier in verbinding met de aarde. Schoenen met rubber zolen isoleren ons lichaam van de aarde. Straling van zowel de zendmasten als de hoogspanningsmasten, maar ook van aardstralen,   wordt gezien als oorzaak van het verergeren van vage klachten, vermoeidheid, concentratieproblemen, burnout, ziekten en therapieresistentie.  Gelukkig is er een oplossing om de stralingsbelasting te reinigen en jezelf te ontgiften en op te schonen. Veel maatregelen kun je zelf treffen thuis om bewuster met straling om te gaan. Als Floww stralingsdeskundige kan ik je stralingsbelasting meten met een eenvoudige wangslijmtest. Er bestaan gezondheidstechnieken bieden een mogelijkheid jezelf en ook je huis weer tot een rustiger en vitalere leefomgeving om te vormen. De belangrijkste is het ontgiften van straling met Flowwdrops of RadiationRemedy van de7evensprong.com.

Comments are closed.